Welkom

De voorbije jaren is er veel veranderd in het werkveld van de psycholoog en pedagoog. Met ondersteuning van de Psychologencommissie slaan de Belgische universiteiten de handen in elkaar voor een grootschalig onderzoek om in te spelen op deze veranderingen.

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

Erkenning

De belangrijke positie die psychologen en pedagogen vervullen in onze samenleving wordt onvoldoende erkend. We onderzoeken daarom de variatie in beroepsprofielen en takenpakketten in het werkveld van de psycholoog en pedagoog. Hiermee willen we erkenning geven aan de veelzijdigheid van het beroep en de schijnwerpers richten op de belangrijke posities die psychologen en pedagogen vervullen in onze samenleving. Het is daarom belangrijk dat álle psychologen en pedagogen deelnemen aan dit onderzoek.

Versterking

In het belang van alle psychologen en pedagogen brengen we bezorgdheden rond evoluties in het werkveld, knelpunten, én kansen in kaart om de beroepsgroep te versterken. Dit geeft relevante input voor de opleiding van psychologen en pedagogen en hun beroepsmatige omkadering. Zo kunnen deze beter aansluiten bij de noden in het werkveld.

Afstemming

We vragen ook uitgebreid naar de zorg die u aanbiedt als psycholoog of pedagoog. Daarnaast zullen we de zorgbehoefte van de Belgische bevolking en de barrières die mensen ervaren wanneer ze zoeken naar psychologische hulp in kaart brengen. Deze studie gaat in de zomer van 2020 van start. Beide onderzoeken samen zullen bijdragen aan een betere afstemming van zorgaanbod op zorgnoden. Zo willen we het psychisch welbevinden van de Belgische bevolking verhogen.

Meer info?